Runboard.com
You're welcome.
Community logo


runboard.com       Sign up (learn about it) | Sign in (lost password?)


Page:  1  2 

 
Nhom TTLL Profile
Live feed
Blog
Friends
Miscellaneous info

Registered user
Global user

Registered: 03-2004
Posts: 36
Karma: 0 (+0/-0)
Reply | Quote
Chồng thương chồng bảo .....


Em đòi sữa mũi cho xinh,
Chồng yêu chồng bảo..."giống Micheal Jackson..???"
Em đòi ủi mặt da nhăn,
Chồng cầm bàn ủi ..."anh đây sẵn sàng..!!!"
Em đòi đệm breast implant,
Chồng đưa bucket..."phòng đêm vỡ bờ.."
Em đòi hút mỡ bụng thon,
Oven turns to max.."take 5 seconds!!"
Em đòi đít bự mông to,
Compressor(*) chồng hỏi "Muốn to cỡ nào???"

TH.

(*)Compressor là một cái máy để bơm xe hơi.

(trich trong ptg/nk-ibm group 22/8/2004)
8/22/2004, 2:57 pm Link to this post Send Email to Nhom TTLL   Send PM to Nhom TTLL
 


Add a reply

Page:  1  2 

You are not logged in (login)